Правила експлуатації коліс та роликів

 

Недотримання нижчестоящих правил про колеса та ролики звільняє виробника та продавця від будь-якої відповідальності та гарантійних зобов'язань.

1. Інформація про продукцію та передбачені умови експлуатації.

Колеса та ролики являють собою змінні технічні елементи, що кріпляться до обладнання, меблів, приладів тощо. для забезпечення їхньої рухливості.

Ця інформація відноситься до коліс і роликів, особливо до роликів пасивного керування (поворотних роликів), передбачених тільки для використання на немоторизованих транспортних засобах та устаткуванні (надалі звані просто об'єкти), що не перебувають, як правило, у постійному русі та пересуваються зі швидкістю до 4 км/год.

У рамках цієї інформації можлива наступна класифікація коліс та роликів по сферах застосування:

Область меблів та житла, наприклад:
- м'які меблі, шафи;

Область сфери послуг:
- Звичайна сфера послуг, наприклад, закупівельні візки, офісні меблі; сфера медичних послуг, наприклад: лікарняні ліжка;

Область промислового виробництва, наприклад:
- Транспортне обладнання з середньою та великою вантажопідйомністю.

До передбачених умов експлуатації відноситься, перш за все, технічно правильно проведений монтаж:
а) Виріб має бути міцно з'єднаний з об'єктом у всіх передбачених для цього місцях.
б) Об'єкт повинен у зазначених місцях мати достатню міцність.
в) У процесі монтажу не допускається порушення або зміна попередньо передбачених функцій виробу.
г) Поворотні ролики повинні монтуватися так, щоб їхня поворотна вісь знаходилася у вертикальному положенні.
д) Фіксовані ролики повинні монтуватися так, щоб осі їх коліс лежали на паралельних прямих.
е) Встановлені на об'єкті поворотні ролики мають бути однакового типу.

При установці додатково до поворотних роликів фіксованих роликів допускається лише використання рекомендованих виробником роликів.
ж) Навантаження на одне колесо розраховується за формулою:


де:
Q – навантаження на одне колесо,
M – вага вантажу, що перевозиться,
m – вага візка,
n – кількість коліс,
W – коефіцієнт безпеки, > 1 за нестандартних умов експлуатації.

Для експлуатації в місцях з підвищеною вологістю, просто неба або поблизу моря, а також в оточенні агресивних і сприяючих корозії речовин, необхідно використовувати спеціальні для цих умов експлуатації ролики.

Для експлуатації в діапазоні температур нижче +5°C та вище +30°C необхідно використовувати спеціальні для цих умов експлуатації ролики. У жодному разі не допускається експлуатація в даних умовах стандартних роликів з навантаженням, що відповідає їх номінальній вантажопідйомності.

Колесо, кронштейн, гальмівні та фіксуючі системи, а також вісь колеса є єдиним функціональним вузолом. Виробник та продавець несе відповідальність лише за справжні вироби.
Необхідною умовою для правильного вибору роликів є наявність даних про всі можливі навантаження. В іншому випадку слід робити розрахунки з великим запасом міцності.

 

2. Порушення умов експлуатації. До порушень умов експлуатації або непередбачених умов експлуатації належать: 

а) Експлуатація коліс та роликів з навантаженнями, що перевищують допустиму вантажопідйомність, вказану в каталозі.
б) Використання коліс та роликів на не призначеній для використання, нерівній поверхні; висота перешкод має перевищувати 5% від діаметра колеса.
в) Використання в умовах підвищених або знижених температур не призначених для цього коліс.
г) Пересування з силою об'єктів із приведеними у дію гальмівними системами роликів.
д) Колеса та ролики піддаються впливу особливо агресивних речовин та сполук.
е) Вплив грубих динамічних навантажень, а також падіння коліс та роликів.
ж) Порушення цілісності бандажа сторонніми тілами.
з) Перевищення допустимої (4 км/год) швидкості руху коліс та роликів.
і) Перевезення виробів, що стоять на колесах усередині кузова вантажівки або іншого транспортного засобу, без попереднього узгодження.
к) Зміни різноманітних, неузгоджені з виробником.

 

3. Технічні дані

 
Вимоги до коліс та роликів, засновані на технічних даних, не зазначених у наших каталогах, рекламних проспектах тощо, мають бути узгоджені з нами.
 

4. Технічне обслуговування

 

Колеса та ролики слід при необхідності регулярно піддавати наступним профілактичним роботам:
- Змащування підшипників,
— контролю та затягування роз'ємних з'єднань.
Для чищення слід застосовувати виключно засоби, що не містять елементів, що пошкоджують або роз'їдають.

Ролики, і навіть окремі їх функціональні вузли підлягають у разі порушення їх працездатності негайної заміні.

 

5. Висновок

 
Купуючи колеса та ролики, Ви погоджуєтесь з усіма умовами, зазначеними в цій інструкції.